Εσείς Ρωτάτε Εμείς Απαντάμε Ερα Μουλακή - Ψυχολόγος

Έρα Μουλάκη: Ψυχολόγος στην Αθήνα

H Ζωή μας κινείται σε κύκλους γεμάτους μεταμορφώσεις και αλλαγές-μερικές φορές προς το καλύτερο και άλλοτε προς το χειρότερο. Κάθε τέλος όμως είναι μια ευκαρία για ένα καινούργιο ξεκίνημα, προσωπική ανάπτυξη και πέρασμα σε μια ζωή με βαθύτερο νόημα.

Σήμερα όλο και περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις σχέσεις τους, την οικογένεια τους, τα παιδιά τους ή δυσκολίες με τον εαυτό τους και τολμούν να αναζητήσουν την υποστήριξη ενός ειδικού.

Ψυχολόγος στο Μαρούσι Ψυχοθεραπεία - Αντιμετώπιση άγχους